Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

 1. SPLOŠNO
  Splošni pogoji poslovanja » (v nadaljevanju: »pogoji poslovanja«) urejajo pravila in pogoje obiska spletne strani https://spretni.si/ (v nadaljevanju: »spletna stran«), delovanje spletne trgovine https://spretni.si/tecaji/ (v nadaljevanju: »spletna trgovina«), pravice in obveznosti uporabnikov ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Spletno stran in spletno trgovino upravlja družba ZOP CR d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana (v nadaljevanju: »ponudnik«).

  »Kupec« ali »uporabnik« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako osebo, ki obišče spletno stran ali se odloči za nakup izdelkov in/ali storitev prek spletne strani ali spletne trgovine oziroma na drug način izrazi zanimanje za nakup izdelkov in/ali storitev ponudnika.

  Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti, ki je na voljo na https://spretni.si/.

  Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost s pogoji poslovanja in politiko zasebnosti.

  Obdelava osebnih podatkov, ki jo ponudnik izvaja, je podrobneje opredeljena v Politiki zasebnosti in Politiki uporabe piškotkov.

  Splošni pogoji spletne strani in spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1, Uradni list RS, št. 130/22), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) in v skladu z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
 2. Informacije o ponudniku
  Ponudnik in njegov naslov: ZOP-CR, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Matična številka: 5542812
  Identifikacijska številka za DDV: SI46828842
  E naslov: http://www.zop-cr.si
  E pošta: infozop@zop-cr.com
 3. Registracija uporabnikov
  Na spletni strani ponujamo kot izdelke izobraževalne programe, tečaje, delavnice in podobne storitve.
  Za prijavo na storitev (izobraževalni tečaj, delavnico) registracija ni obvezna.
 4. Ponudba izdelkov / storitev
  Zaradi narave naših storitev (izvajanje izobraževanj, tečajev, delavnic, webinarjev ) se dogodki na spletni strani pogosto ažurirajo in spreminjajo. Vsi programi se izvajajo pod vodstvom strokovno usposobljenega kadra, za katere se tako tako kader kot ponudnik zavezujejo, da bodo ponujene storitve vedno najvišje kvalitete in v zadovoljstvo uporabnikov.
  Ponudnik si prizadeva za natančnost in ažurnost urnikov in si pridržuje pravico spremembe ali odpovedi programov v primeru bolezni, ali premajhnega števila prijav.
  Več informacij o sami ponudbi izdelkov in storitev lahko uporabniki dobijo na spletni strani. Z najbolj pogostimi vprašanji in odgovori se lahko uporabniki seznanijo na https://spretni.si/
 5. Spletno naročanje in pogoji spletnega naročanja
  Spletni nakup v spletni trgovini lahko kupec izvede le, če se v celoti strinja s temi pogoji poslovanja. Delno strinjanje s pogoji ni možno. S potrditvijo pogojev poslovanja, kupec potrjuje, da je v celoti seznanjen z njihovo vsebino, jo razume in se z njo strinja.
  Pogoji poslovanja urejajo vse pravice in obveznosti med ponudnikom in kupcem in predstavljajo pravno podlago za izvedbo naročila v spletni trgovini.
 6. Kupoprodajna pogodba
  Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena, ko kupec s strani ponudnika prejme prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila in v katerem ponudnik sporoči, da je naročilo sprejeto. Pogoji poslovanja, ki jih mora kupec ob oddaji naročila storitev sprejeti, se štejejo za sestavni del kupoprodajne pogodbe.
  Od trenutka potrditve naročila s strani ponudnika dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.
  Ponudnik bo skladno z interno politiko podjetja shranil kopijo računov ter druge spremne dokumentacije, ki je hranjena zaradi potreb skladnosti z davčno in/ali drugo relevantno zakonodajo ter zaradi potreb izvedb morebitnih inšpekcijskih, revizijskih in/ali drugih podobnih pregledov ter kupcu posledično ni na voljo. Odgovornost za hrambo računa in druge spremne dokumentacije, ki jo kupec pridobi ob nakupu je v domeni slednjega, ponudnik pa iz tega naslova ne prevzema nobene dodatne odgovornosti.
  Kupoprodajna pogodba se sklene v slovenskem jeziku.
 7. Načini plačila in cene
  Ponudnik omogoča pri spletnem nakupovanju izdelkov in/ali storitev možnost plačila z nakazilom UPN na račun ponudnika po ponudbi/predračunu.
 8. Cene za izdelek / storitve
  Objavljene cene veljajo za vse kupce. Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila.
  Kupec vseh storitev mora za dostop do storitev (tečaji, delavnice, webinarji …) in strokovnih vsebin ali spletnih vsebin plačati pred samim začetkom udeležbe.
  Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.
  Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval zagotoviti pravilnost cen v spletni trgovini vendar se kljub temu lahko pojavijo napake. Če ponudnik odkrije napako, povezano s ceno izdelka in/ali storitve, ki jo je kupec že naročil, bo kupec o napaki obveščen v najkrajšem možnem času. V teh primerih bo kupec lahko potrdil naročilo po pravilni ceni ali preklical naročilo. Če kupca ni mogoče kontaktirati v razumnem roku z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih med postopkom naročila, bo ponudnik štel naročilo za preklicano in bo o tem kupca obvestil po e-pošti.
  Če se kupec odloči za preklic naročila, potem ko je bil obveščen o pravilnih cenah izdelkov, vendar je pred tem trenutkom že plačal ceno naročenih izdelkov, bo ponudnik v najkrajšem možnem času, vendar ne več kot v 14 dneh, ponudil popolno vračilo kupnine.

Popusti in akcije
Ponudnik si pridrži pravico spreminjati ali odstraniti ponudbo tekočih akcij. V primeru, da je plačilo preko plačilnega naloga UPN (TRR) že opravljeno in je akcija oz. promocija v tem času potekla oz. je bila odstranjena, se ponudnik zavezuje, da bo upošteval akcijo oz. promocijo ob času, ko je bilo opravljeno plačilo.

 1. Postopek nakupa
  Sam postopek nakupa poteka kot sledi v nadaljevanju:
  • Na spletni strani https://spretni.si/tecaji/ kupec izbere storitev (npr. izobraževanje, delavnico).
  • Kupen izpolni kontaktne podatke (ime, priimek, telefonska številka, e-mail naslov, naslov, pošta in poštna št., država, rojstni datum – po potrebi) ter potrdi soglasje s Splošnimi pogoji poslovanja.
  • Kupec s klikom na ODDAJ PRIJAVO odda NAROČILO in s tem se prične postopek nakupa.

Veljavnost naročila
Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v čakalno vrsto. S tem je za kupca mesto naše storitve rezervirano za 48 ur. V tem roku je za dokončno potrditev rezervacije potrebno opraviti tudi plačilo.
Na tem koraku ima kupec možnost preklicati naročilo.
Na elektronski naslov kupec prejme tudi točne podatke za izvedbo plačila z nakazilom UPN na račun ponudnika po ponudbi/predračunu.

 1. Izvedba storitve / dostava izdelka
  Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku.
 2. Odstop od nakupa na daljavo
  Vsak kupec, ki je nakup opravil na daljavo, ima pravico, da ponudniku, skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo, trenutno določili 128., 129., 130., 132., 134., 135., 136., 139., 141., 142., 143., členi trenutno veljavnega ZVPot-1, v 15 dneh od prevzema izdelkov sporoči, da odstopa od nakupa na daljavo, v sporočilu pa navede potrebne podatke o nakupu (kot so ime in priimek, št. računa,…), na podlagi katerih lahko ponudnik obravnava njegovo zahtevo. V tem primeru lahko odstopi od nakupa, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev in pri tem ne trpi nobenih dodatnih stroškov.

Pravica do odstopa od nakupa
Po nakupu je odstop od nakupa možen samo v primeru pisne odpovedi najkasneje en (1) teden pred pričetkom storitev ali pa v primeru bolezni, za katero mora biti strokovnemu kadru predloženo zdravniško potrdilo. V tem primeru je možno našo storitev nadomestiti v prihodnjih terminih, ali pa dobiti povrnjen denar.
Plačilo za storitev (razen v zgoraj navedenih izjemah) v primeru odpovedi rezervacije ali neprihoda ne bo povrnjeno.

 1. Posebni pogoji
  S prijavo na katerokoli spletno storitev je mesto rezervirano za obdobje 48 ur. V primeru odsotnosti na katerikoli spletni storitvi, zamujeno srečanje ni mogoče nadomestiti saj spletni dostop do vsebin ni terminsko omejen.
 2. Zasebnost
  Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu s Politiko Zasebnosti in Politiko piškotkov.
 3. Komunikacija
  Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko e-maila ali telefona posredovanega na prijavnem obrazcu samo za namene opominov, popravkov, obvestil ali informacij o spremembah podatkov delavnic, tečajev ali webinarjev.

Stranka lahko ponudnika kontaktira prek e-maila infozop@zop-cr.com ali telefona +386 1 5342110 v času uradnih ur in sicer: od ponedeljka do petka med 08:00 in 12:00. Stranki je na voljo tudi spletni obrazec za kontaktiranje. V kolikor stranka uporabi spletni obrazec za kontaktiranje mora vnesti tudi zahtevane osebne kontakte, ki jih ponudnik obdeluje v skladu s politiko zasebnosti.

 1. Pravice intelektualne lastnine
  Vse informacije, posnetki in podobe, ki so objavljene na spletnem mestu https://spretni.si/., so last podjetja ZOP CR, d.o.o. in so predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.
  Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno za osebne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja ZOP CR, d.o.o.
  Izbrana vsebina na teh spletnih straneh (webinarji, delavnice) je dostopna zgolj uporabnikom, ki so za navedene storitve izvedli plačilo. Deljenje uporabniškega dostopa ali katerakoli druga možnost deljenja kupljenih vsebin, predstavlja kršenje avtorskih pravic podjetja ZOP CR, d.o.o.
  Podjetje ZOP CR, d.o.o. aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.
 2. Izključitev odgovornosti
  Uporabnik je prav tako obveščen, da lahko ponudnik začasno prekine dostop do spletne strani iz tehničnih razlogov, še posebej zaradi vzdrževanja in nadgradnje spletne strani, zaradi tehničnih težav, višje sile in drugo vzrokov. Ponudnik ni odgovoren za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ponudnik ne zagotavlja točnosti, popolnosti in pravilnosti vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.
  V primeru tehničnih težav na spletni strani si ponudnik pridružuje pravico preklicati oddana naročila, katere je tehnična napaka prizadela in nas v razmerju z vami iz tega naslova ne bremeni kakršno koli poplačilo morebitne škode. V primeru preklica naročil vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času in vas seznanili z nadaljnjimi koraki.
  Ne odgovarjamo za škodo, ki utegne nastati na vaši strojni opremi, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.
  Uporabnik mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost tistih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (npr. elektronski naslov). Ne odgovarjamo za škodo, ki bi kupcu utegnila nastati zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov ob prijavi.
  Uporaba spletne strani zahteva od uporabnikov poznavanje in sprejemanje delovanja in omejitev spletnih tehnologij, še posebej časa, ki je na strežniku potreben za odziv pri svetovanju ali pri odzivu na zahteve, gostovanja, tehničnega izpopolnjevanja, tveganja za prekinitev in seveda vseh tveganj, ki se pojavljajo pri posredovanju podatkov.
 3. Pritožbe in spori
  Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Kupec se lahko v primeru težav na ponudnika obrne prek elektronske pošte ali telefona. Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektronske pošte ali pisno na naslov podjetja. Ponudnik se obvezuje, da se bo v roku sedmih (7) delovnih dni odzval na pritožbo s predlogom poteka nadaljnje obravnave postopka. Ponudnik si prizadeva, da bo po svojih najboljših močeh potrudil, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Postopek obravnave zahtevka potrošnika je zaupen.
  Izvensodno reševanje potrošniških sporov
  Ponudnik skladno z določbami relevantne zakonodaje ne priznava vnaprej določenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošnikih sporov, ki bi jih potrošnik lahko sprožil v skladu z veljavnim Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  Ponudnik, ki se med drugim ukvarja tudi s spletno trgovino na območju RS, skladno z določbami relevantne zakonodaje objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.
  Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter sprememb Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Uporaba prava in pristojnost
Pravna razmerja med kupci, kot uporabniki spletne strani, in ponudnikom, kot upravljavcem spletne strani, se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se bodo reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. Končne določbe
  Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

V primeru, da so določbe teh pogojev poslovanja v nasprotju z določili posamične pogodbe med kupcem in ponudnikom oz. dogovorjenih posebnih pogojev, veljajo določila posamične pogodbe oz. dogovorjenih posebnih pogojev.

Ti pogoji poslovanja pričnejo veljati dne 17.10.2023.